Lịch công tác tuần từ 5-8/9/2017

Lịch công tác tuần từ 5-8/9/2017

Khai giảng năm học mới Thời gian Sáng Chiều Thứ 24/9 Nghỉ lễ 2-9 Nghỉ Thứ 35/9 Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Thứ 46/9 Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Thứ 57/9 Các bộ…