Giới thiệu

Trường Tiểu học số 1 thị Trấn Chợ Chùa được tách ra khỏi bậc phổ thông cơ sở từ năm học 1992-1993. Từ đó đến nay trường liên tục phát triển và hoạt động Đội của trường cũng phát triển mạnh và đi lên không ngừng, cụ thể:

–         Từ năm học 1992-1993 đến nay Liên đội trường Tiểu học số 1 thị trấn Chợ Chùa luôn là lá cờ đầu của phong trào hoạt động Đội khối tiểu học của huyện. Liên đội đã có liên tục 15 năm liền từ năm học 1995-1996 đến nay đạt Liên đội xuất sắc cấp tỉnh với số điểm dẫn đầu của huyện. Với thành tích như vậy Liên đội  đã vinh dự là Liên đội của khối tiểu học nhận cờ mang chân dung Bác do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí  Minh trao tặng.

1/Về chất lượng dạy và học

         a/ Học sinh :

  • 100% học sinh hoàn thành trong đó tỉ lệ học sinh xuất sắc toàn diện và học sinh xuất sắc đạt tỉ lệ 90,7 % tăng 0,2 % so năm học 2014-2015 .
  • Học sinh lớp Năm hoàn thành Cấp Tiểu học: 100%.

–   Phong trào học tập và hoạt động ngoài giờ : Học sinh thi giải toán, Anh văn trên mạng internet. Thi “ rèn chữ đúng viết chữ  đẹp”; trò chơi dân gian; trang trí lớp học; thi hát Quốc ca ,Đội ca, TDTT (cầu  lông , bóng bàn) …. Cấp huyện, Tỉnh,Toàn Quốc, dẫn đầu toàn huyện .

b/Giaó viên

+ Thi bài giảng Elening; thiết kế bài giảng tương tác ; thi giáo viên chủ nhiệm giỏi … cấp huyên , cấp tỉnh, ngoài ra còn tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn cấp huyện ,tỉnh ; làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm, báo cáo chuyên đề….Tất cả các phong traò  đều dẫn đầu cấp huyện.

2/ Công tác PCGD xóa MC của đơn vị:

  • Công nhận giữ vững tiêu chuẩn Quốc gia về PCGD xóa MC năm 2015.
  • Chấm dứt cơ bản học sinh bỏ học và học sinh ngồi nhầm lớp.( đăc biệt không

có học sinh không biết đọc biết viết ), duy trì sĩ số  học sinh đạt 100%.

3/  Xây dựng CSVC :

  • Tổng kinh phí sữa chữa mua sắm : 158.451.548đ.( kinh phí nhà nước )

( mua bảng đen; sữa chữa điện nước , bàn ghế học sinh, máy vi tính …. ) .

4/ Kết quả đạt được năm 2015-2016 :   trường được phòng giáo dục đào tạo xếp thứ số 01 trên 17 trường tiểu học trong toàn huyện  (317 điểm ) .

*Danh hiệu thi đua đã đạt được:

              a/ Cá nhân:

             –   CSTĐ cấp tỉnh :          01

–  CSTĐ cấp cơ sở:        04

–  Lao động Tiên tiến:   23

–  Khen thưởng cấp Huyện: 05

               b /Tập thể:

               –    Lin Đội trường đạt liên đội mạnh cấp tỉnh .

–  Công đoàn được cơng  Đồn lao động huyện  khen.

– Trường được UBND tỉnh công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc  .